XXV lat Akademii Obrony Narodowej. Konferencja naukowa "Systemy – informacja – bezpieczeństwo". Jubileusz płk. prof. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza

W dniu 18 września 2015 roku z okazji siedemdziesięciolecia urodzin płk. w st. spocz. prof. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza, została zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej konferencja naukowa pt. Systemy – informacja – bezpieczeństwo. Otwarcia Konferencji dokonał Dziekan Wydziału płk dr hab. Ryszard Niedźwiecki. Życzenia Jubilatowi złożył Rektor – Komendant Akademii Obrony Narodowej płk prof. dr hab. inż. Dariusz Kozerawski. Moderatorem konferencji był gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław Pacek.

Konferencja była wyjątkową okazją do spotkania przedstawicieli nauki różnych uczelni i podzielona była na dwie części. Pierwsza część była próbą wspólnej refleksji i wymiany myśli przez naukowców z różnych dziedzin nauki na takie tematy, między innymi, jak: Współczesne teorie, koncepcje i teorie w sztuce wojennej - gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz; Terroryzm i media 2.0 - prof. dr hab. Tomasz Goban – Klas; Globalne wyzwania i zagrożenia środowiska bezpieczeństwa - generał w st. spocz. dr Mieczysław Bieniek; Widzenie świata – nauka i wyobraźnia - prof. dr hab. Lech W. Zacher; „Cybernetyka i nauki systemowe w Polsce” - prof. dr hab. Andrzej Straszak; Co wniosły doświadczenia z pola walki do medycyny? - gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński; Współczesne zagrożenia gorączkami krwotocznymi - płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa.

Jako zwieńczenie podjętych tematów, była prezentacja dokonana przez płk. prof. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza na temat: Cyberbezpieczeństwo sieci systemów.

Druga część konferencji, to sesja dotycząca Jubilata, która stanowiła prezentację Jego bogatego dorobku naukowego oraz związanych z nią wielkich nadziei i pasji prezentowanych w wydaniu książkowym Niebezpieczny świat. Systemy-Informacja-Bezpieczeństwo.

Zwieńczeniem twórczych refleksji był wspólny poczęstunek i składanie Jubilatowi przez uczestników konferencji najserdeczniejszych życzeń, wśród których byli również nauczyciele akademiccy WSSE: Rektor - dr inż. E. Piedziuk, Kanclerz - mgr inż. M. Żukowska i przedstawiciele wykładowców: dr K. Świerszcz oraz dr W. Przyjemski, dziękując za Jego wielki wkład w rozwój nauki, którą na przestrzeni wielu lat twórczej pracy uczynił Wielką Sztuką i Teatrem.

Opracowała: dr K. Świerszcz