XXII OGÓLNOPOLSKIE FORUM RATOWNICTWA - INOWROCŁAW, BYDGOSZCZ - 23-24.05.2017 R.