V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii

W dniu 19 października br. odbyła się w Poznaniu V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii. Organizatorami Konferencji był między innymi Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Zachodni w Poznaniu.

Celem konferencji było przekazanie wiedzy, wymiany poglądów oraz podjęcie dyskusji o charakterze interdyscyplinarnym obejmującym zagadnienia geopolityczne, ekonomiczno-społeczne, logistyczne, techniczne i prawne, w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Konferencja skierowana była do ekspertów, przedstawicieli przedsiębiorstw sektora energetycznego, przedstawicieli administracji państwowej oraz pracowników naukowych uczelni wyższych, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa energetycznego.

W Konferencji tej uczestniczyła przedstawicielka Wojskowej Akademii Technicznej dr Katarzyna Świerszcz, będąca również wykładowcą Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej w Warszawie. Swoje przemyślenia z zakresu bezpieczeństwa energetycznego zaprezentowała w referacie „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – wybrane aspekty obronne”.