Uroczystość Jubileuszu XXX – Lecia działalności artystycznej Zespołu Mazowiacy w Warszawie 2015

W dniu od 12 października 2015 r. w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczystość Jubileuszu XXX – Lecia Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowiacy.

Od 1997 roku nad zespołem pieczę sprawuje Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, której Prezesem jest prof. dr hab. Leszek Ploch.

Od przeszło czterdziestu lat inicjuje on różnorodne akcje, imprezy, wydarzenia artystyczne i kulturalne na rzecz włączania społecznego do kultury dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością.

W Sali Kolumnowej zebrało się bardzo liczne grono sympatyków zespołu i zaproszonych gości. Podczas uroczystości Mazowiacy zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne, dając koncert, który bardzo entuzjastycznie został przyjęty przez zgromadzonych.

Patronat honorowy nad Jubileuszem zespołu objęła Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska.

Dzięki subwencji Wydawcy Eurogospodarki - Fundacji Nowe Teraz – Pana Piotra Sopa opublikowano pracę Leszka Plocha Inspirowani Folklorem. Książkę tę wręczano każdemu uczestnikowi uroczystości.

Wydawca Eurogospodarki - Fundacja Nowe Teraz - pan Piotr Sopa i pani prezes Karolina Kanarek–Kwiatek otrzymali z rąk prof. Leszka PLOCHA medale pamiątkowe w podziękowaniu za wsparcie oraz popularyzację aktywizacji twórczej osób z niepełnosprawnością.

W dniu uroczystego Jubileuszu uczestniczyli także przedstawiciele WSSE, reprezentowani przez rektora dr inż. Eugeniusza Piedziuka oraz prorektora - mgr inż. Małgorzatę Żukowską. Podczas tej uroczystości został wyróżniony nauczyciel akademicki naszej uczelni – prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Patronat nad całokształtem Jubileuszu objęła Fundacja Nowe Teraz, a patronat medialny sprawowała Eurogospodarka.