Sympozjum w Akademii Obrony Narodowej

W dniu 17 lutego bieżącego roku odbyła się dwunasta edycja spotkania naukowego, słuchaczy Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej, które zostało poświęcone wybranym aspektom osłony strategicznej Polski.

Powitania zgromadzonych gości i otwarcia sympozjum dokonał Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej - płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, przypominając, że Akademia jest jedyną Uczelnią, która kształci kadry dowódczo-sztabowe SZ RP na szczeblu strategiczno-operacyjnym i operacyjno-taktycznym.

W sympozjum udział wzięli: podsekretarz stanu w MON - prof. dr. hab. Wojciech Fałkowski, z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; poseł - Anna Maria Siarkowska, szef Sztabu Generalnego WP - gen. Mieczysław Gocuł, zastępca szefa SG WP - gen. broni dr Anatol Wojtan, doradca szefa BBN - gen. dyw. w st. spocz. dr Romuald Ratajczak, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski.

Wśród organizatorów - studentów Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej, zaproszonych gości oraz kadry naukowo-dydaktycznej AON, udział wzięło także kierownictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej.

Podsekretarz stanu w MON - prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, powiedział, że znajduję się w miejscu, które było przeznaczone w momencie tworzenia do kształcenia i formowania najwyższych kadr oficerskich armii polskiej.

Uczestnicy sympozjum skupili się na przybliżeniu pojęcia, zakresu i znaczenia osłony strategicznej Polski jako państwa flankowego NATO oraz określeniu wyzwań i kierunków niezbędnych działań w tym zakresie.

Tematy dalszych wystąpień dotyczyły m.in. adaptacji NATO wobec bieżących wyzwań w środowisku bezpieczeństwa, będącej wyznacznikiem organizowania osłony strategicznej państwa, monitorowania sytuacji kryzysowych, udziału Sił Zbrojnych RP w wielonarodowych strukturach militarnych oraz Obrony Terytorialnej kraju.

Małgorzata ŻUKOWSKA