Porozumienie o współpracy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną

W dniu 2 sierpnia 2016 r., zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, podpisano porozumienie o współpracy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną.

Celem porozumienia jest m.in. podejmowanie wspólnych działań na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży akademickiej, uwzględniając chlubne tradycje Wojska Polskiego, integrację środowiska akademickiego i żołnierskiego oraz działania promocyjno-informacyjne, związane z rekrutacją i naborem ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, służbie przygotowawczej i Wojskach Obrony Terytorialnej.
Porozumienie podpisali: Szef WSzW w Warszawie – płk dr Dariusz Kuleta i Rektor Uczelni – płk (r) dr inż. Eugeniusz Piedziuk.