O Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie jest uczelnią niepubliczną powstałą na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1996 r., wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 89 Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2012 r. dokonano wpisów w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych dotyczących m.in. pozwolenia na utworzenie uczelni na czas nieokreślony.

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe" - na podstawie decyzji znak: DSW-2-06-4003-278/08 z dnia 28 lipca 2008 r. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742) oraz statutu.

Uczelnia działa na podstawie statutu nadanego decyzją z dnia 30 kwietnia 2015 r. Założyciela Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Warszawie, Fundacji Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństwa „OPUS VITAE". Statut uczelni dostosowano do zmian przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uczelnia, w ramach współpracy z Akademią Obrony Narodowej i Wojskową Akademią Techniczną , zapewnia studentom i kadrze możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych i seminariach.

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalnościach – edukacja dla bezpieczeństwa państwa i zarządzanie kryzysowe . Program nauczania trzyletnich studiów I - go stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom państwa, również bazuje na wybranych zagadnieniach nauk społecznych, w tym administracji, zarządzania i prawa.

Pełna informacja o WSSE i kierunkach nauczania w załączonym pliku.

ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja o uczelni i kierunkach nauczania149.19 KB