Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 06-09.09.2016 r.