Konferencja i wystawa w WAT

W Wojskowej Akademii Technicznej, dnia 27 kwietnia 2016 r., odbyła się konferencja naukowa i wystawa na temat: Ochrona granic Unii Europejskiej w kontekście procesów migracyjnych, zorganizowana przez Wydział Logistyki WAT. Konferencji przewodniczył Dziekan Wydziału Logistyki WAT – gen. dyw. dr hab. Julian MAJ.

Problemem do rozważań i dyskusji było pytanie: Jak zapewnić bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej w XXI wieku? Głównym celem konferencji było: Dokonanie analizy, oceny procesów migracyjnych oraz wypracowanie naukowych i eksperckich rekomendacji, dotyczących praktycznych rozwiązań ochrony granic Unii Europejskiej, w kontekście aktualnych zagrożeń.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli kierownictwa i kadry instytucji europejskich, ministerstw narodowych, urzędów centralnych, instytucji wojskowych i pozamilitarnych, służb policyjnych i specjalnych, straży granicznych i inspekcji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, ambasad i instytucji państw członkowskich UE, a także prywatnych przedsiębiorstw i społecznych organizacji, działających w obszarze ochrony granic Europy.

Konferencja składała się z trzech sesji tematycznych: Współczesny wymiar ochrony granic Unii Europejskiej, Europejska Straż Graniczna, Innowacyjne rozwiązania i technologie ochrony granic.

W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Straży Granicznej, urzędów centralnych, instytucji wojskowych i pozamilitarnych, służb policyjnych i specjalnych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, a także kadra i studenci warszawskich wyższych uczelni. W konferencji uczestniczyło również kierownictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, wraz z Rektorem dr. inż. Eugeniuszem PIEDZIUKIEM. Została ona zakończona podsumowaniem i podziękowaniami, dokonanymi przez Przewodniczącego konferencji - Dziekana Wydziału Logistyki WAT – gen. dyw. dr. hab. Juliana MAJA.

Małgorzata ŻUKOWSKA