Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

W dniu dziesiątego października br. w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016.

Rektor - dr inż. Eugeniusz Piedziuk, serdecznie powitał nauczycieli akademickich, studentów i zaproszonych gości, między innymi: przedstawiciela Rady Dzielnicy Warszawy Rembertów - mgr Józefa Melaka, założyciela Fundacji Nowe Teraz - mgr Piotra Sopa, przedstawiciela firmy LIN-BURG UG - mgr Bogdana Kuźnickiego

W swoim wystąpieniu podkreślił, że nowy rok akademicki będzie nie tylko etapem doskonalenia procesu dydaktycznego, wzbogacania bazy dydaktycznej i pomnażania dorobku Uczelni, będzie również kontynuacją prac naukowo – badawczych, z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa, przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Obrony Narodowej oraz specjalistycznymi firmami: np.: WB Electronics, Kenbit, WZŁ i innymi.

Zwracając się do studentów, Rektor Uczelni stwierdził: my, jako nauczyciele akademiccy, w procesie kształcenia udostępniamy Wam swoje zasoby wiedzy i umiejętności, staramy się uczynić zadość Waszym oczekiwaniom, ale ciągle usiłujemy i praktykujemy jak ją skutecznie i efektywnie przekazywać w istniejących realiach. To zdobyta tutaj wiedza i umiejętności pomogą zrealizować Wasze marzenia oraz sprostać oczekującym Was wyzwaniom. Od tego jak wykorzystacie pobyt w Uczelni, będą zależeć Wasza przyszła kariera zawodowa, a nawet losy życiowe. Życzę Wam uporu, wytrwałości i sukcesów w zdobywaniu wiedzy, oraz satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Włodarski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, na temat: Bezpieczeństwo społeczne a migracje ludności.

Uroczystość została zakończona odśpiewaniem Gaudeamus igitur .

Po oficjalnym zakończeniu inauguracji, Uczestnicy zostali zaproszeni na skromny, ale smakowity poczęstunek.

Opracowała: mgr inż. Małgorzata Żukowska